Amersfoort (Grace Church en Oase)

Amersfoort, Grace ChurchIn Amersfoort werken GKv Amersfoort-West en CGK Amersfoort (met steun van beide classes) samen in missionaire gemeentestichting ICF-Amersfoort, met twee startende gemeentes: Grace Church en Oase.
Wanneer deze gemeente zelfstandig zouden worden, zouden de Amersfoortse kerken ze graag verbonden zien met de classes van GKv èn CGK.
Op de synode van de GKv 2008 diende een voorstel met daarin de mogelijkheid van een eenheidsgemeente, verbonden aan twee kerkverbanden. Die mogelijkheid werd o.a. bepleit voor kerken zoals die in Amersfoort.
Dit voorstel is afgewezen.
> lees de besluiten van GS Zwolle-Zuid 2008 hierover

De kerk van Amersfoort-West vroeg daarop aan de GS Harderwijk 2011 van de GKv om een passende regeling voor de eigen situatie. Deputaten DKE kregen opdracht daaraan te werken. De besprekingen hierover zijn nog gaande.
> lees de besluiten van GS Harderwijk 2011 hierover