CGK, NGK, GKV

Op deze website wordt steeds gewerkt met de afkortingen CGK, GKv en NGK;
en ook DE en CCE

CGK 
is voluit: Christelijke Gereformeerde Kerken,
een kerkverband van ongeveer 180 gemeentes, met een doorgaande historische lijn vanaf de Afscheiding (1834).
meer info: www.cgk.nl
DE is het deputaatschap (= groep mensen die in opdracht van de landelijke synode een taak uitvoert) van de CGK dat zich bezig houdt met kerkelijke eenheid.
DE is voluit: Deputaatschap Eenheid van gereformeerde belijders in Nederland
info en contactgegevens >
GKv is voluit: Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
een kerkverband van ongeveer 275 gemeentes, gevormd na de breuk in de Gereformeerde Kerken (nu opgegaan in de PKN) in 1944, de zgn. Vrijmaking; destijds werden ze ook wel aangeduid als ‘artikel 31-ers’
meer info: www.gkv.nl
NGK is voluit: Nederlands Gereformeerde Kerken,
een verband van ongeveer 90 gemeentes, ontstaan vanuit de GKv in de jaren 1960, de zgn. Breuk (in het verleden ook wel aangeduid als ‘buiten-verbanders’)
meer info: www.ngk.nl
GKv en NGK zijn op weg naar hereniging van de kerkverbanden.
Meer informatie daarover, zie onderwegnaar1kerk.nl
GKv en NGK werken volledig samen op het gebied van kerkelijke eenheid, in de Commissie Contact en Eenheid, CCE.
Info en contactgegevens >