CGK, NGK, GKV

Op deze website wordt steeds gewerkt met de afkortingen CGK, GKv en NGK;
en ook DE, DKE en CCS.

CGK 
is voluit: Christelijke Gereformeerde Kerken,
een kerkverband van ongeveer 180 gemeentes, met een doorgaande historische lijn vanaf de Afscheiding (1834).
meer info: www.cgk.nl
DE is het deputaatschap (= groep mensen die in opdracht van de landelijke synode een taak uitvoert) van de CGK dat zich bezig houdt met kerkelijke eenheid.
DE is voluit: Deputaatschap Eenheid van gereformeerde belijders in Nederland
info en contactgegevens >
GKv is voluit: Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
een kerkverband van ongeveer 275 gemeentes, gevormd na de breuk in de Gereformeerde Kerken (nu opgegaan in de PKN) in 1944, de zgn. Vrijmaking; destijds werden ze ook wel aangeduid als ‘artikel 31-ers’
meer info: www.gkv.nl
DKE is het deputaatschap van de GKv, voluit: Deputaten Kerkelijke Eenheid
info en contactgegevens >
NGK is voluit: Nederlands Gereformeerde Kerken,
een verband van ongeveer 90 gemeentes, ontstaan vanuit de GKv in de jaren 1960, de zgn. Breuk (in het verleden ook wel aangeduid als ‘buiten-verbanders’)
meer info: www.ngk.nl
CCS is voluit: Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken
info en contactgegevens >