DOE actueel

DOE-RAPPORT is af
Driejaarlijks vergaderen de generale synode (CGK en GKv) en de landelijke vergadering (NGK). De DOE-groep doet in zijn rapport verslag van zijn werkzaamheden en komt met voorstellen. Dit rapport is afgerond in maart 2019 en aangeboden aan de deputaatschappen/commissie (DE, DKE, CCS) met het verzoek het voor te leggen aan de GSen en LV.
Daarin o.a. aandacht voor de plek van samenwerkingsgemeentes in het kerkverband, en voorstellen voor heldere kerkrechtelijke lijnen.
Het DOE Rapport 2019 aan GSsen en LV is hier te downloaden.
Het rapport werd aan de samenwerkende en samenwerkingsgemeentes toegestuurd met een begeleidende Brief bij Rapport DOE 2019

 

De DOE-groep organiseert in de regel eens per jaar een (serie) bijeenkomst(en).
Zodra informatie hierover bekend is, wordt dat hier gepubliceerd.

 

Verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te lezen onderĀ ‘DOE-overleg’ >