Historie

Het werken aan eenheid door de Gereformeerde Kerken (en na de Vrijmaking van 1945: de GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerken kent al een lange historie.
Ook over de contacten van zowel CGK als GKv met de NGK is veel te schrijven.

In de gedrukte literatuur zijn enkele historie-overzichten beschikbaar,
o.a. in het rapport van deputaten kerkelijke eenheid van de GKv aan de synode van Spakenburg-Noord 1987.
Dit rapport is apart gepubliceerd in de uitgave ‘In Duplo, (1988, De Vuurbaak, Barneveld)

Voor deze website zijn enkele korte overzichten geschreven

Korte historie van de samensprekingen CGK – GKV, tot 2011 >

De toe-eigening van het heil in de samensprekingen CGK – GKv >

Het onderwerp ‘vrouw in het ambt’ in de samensprekingen van NGK met CGK en GKv > (tot 2012)