Links

Links

Enkele links naar relevante websites:

KERKEN:

Christelijke Gereformeerde Kerken, www.cgk.nl >
Nederlands Gereformeerde Kerken, www.ngk.nl >
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), www.gkv.nl >

plaatselijke kerken zijn te vinden via de sites van de drie kerkverbanden.

SYNODES EN LANDELIJKE VERGADERINGEN:

CGK: info over recente en toekomstige Generale Synode >
NGK: info over Landelijke Vergaderingen >
GKv: info over laatsgehouden en toekomstige Generale Synode >

Acta van veel GS-en en LV’s zijn te raadplegen via de site kerkrecht.nl

KERKELIJKE EENHEID

Gereformeerd Appèl: een beweging van leden uit de CGK, GKv en NGK, die zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering.

COGG, Contact-orgaan Gereformeerde Gezindte, een platform van gereformeerde kerken dat m.n. conferenties belegt

KERKRECHT, KvK- en ANBI-inschrijving

Veel informatie over gereformeerd kerkrecht is te vinden op www.kerkrecht.nl

Informatie over de koepelinschrijving in het KvK-register en de gezamenlijke ANBI-beschikking:
CGK – KvK >
CGK – ANBI >
GKv -KvK
GKv – ANBI
verdere info ook op de site van Steunpunt Kerkenwerk  (GKv) >
meer achtergrond info over rechtspersoonlijkheid e.d. op www.kerkrecht.nl