Katholiciteit

We belijden één, heilige, katholieke en apostolische kerk (belijdenis van Nicea).
Meestal wordt de eigenschap van de eenheid benadrukt als het gaat om kerkelijke samenwerking. Maar bezinning op die andere eigenschap, de katholiciteit, kan ook heel inspirerend zijn.
Deputaten van CGK en GKv schreven een handreiking voor plaatselijke gesprekken,‘Katholiciteit en eenheid’. >

De GKv hebben in hun synode van Harderwijk 2011 deze notitie ontvangen als ‘een goede handreiking om plaatselijke contacten aan te gaan en uit te bouwen’ (Acta art.78 -1b)

Klik hier voor de Nota Katholiciteit, handreiking voor plaatselijke gesprekken CGK-GKv