Toelating Heilig Avondmaal

In landelijke samensprekingen is de toelating tot het Avondmaal geen gespreksonderwerp.
Maar bij plaatselijke samenwerkingen of de vorming van samenwerkingsgemeentes komt dit onderwerp vaak wel aan de orde. Er zijn namelijk verschillen in de praktijk tussen de drie kerken bij het nodigen van gasten aan de viering van het Avondmaal.

Binnen de GKv bestond vanouds het gebruik dat alleen leden van andere GKv-gemeentes als gast deelnamen; ze hadden daarvoor een avondmaalsbriefje nodig van de eigen kerkenraad. Dat beleid is verruimd. Ook leden van andere kerken kunnen als gast deelenemen, maar wel zo dat de kerkenraad van tevoren een gesprek met hen heeft.
In veel CGK’s en NGK’s worden tijdens de kerkdienst gasten genodigd om deel te nemen. In die uitnodiging klinkt vaak wel wat de ‘voorwaarden’ zijn, maar de beslissing ligt bij de gast zelf.

Binnen DOE is gewerkt aan een Handreiking uitnodigingsbeleid maaltijd die in samenwerkende en samenwerkings-gemeentes bij een gezamenlijke viering dienst kan doen als richtlijn voor het nodigen van gasten.
Deze Handreiking is door de drie kerkverbanden landelijk aanvaard.
Klik hier voor de Handreiking >

Aan de Handreiking ligt de  schets ‘Samen aan tafel’ ten grondslag; klik hier voor die schets >