↑ Terug naar Op weg naar erkenning

missionaire gemeentestichting

Een bijzondere vorm van kerkelijke eenheid is het gezamenlijk werken aan missionaire gemeentestichting.
Op verschillende plaatsen zijn er zulke samenwerkingsvormen, o.a. onder de naam ICF (International Christian Fellowship).

Wanneer in de komende jaren deze kerken groeien naar zelfstandigheid en daarbij de banden met de moederkerken uit verschillende kerkverbanden (CGK, GKv, NGK) willen behouden, moet er duidelijkheid komen over hun kerkrechtelijke plek.
Wanneer hierover meer bekend is, wordt die informatie hier vermeld.

————

De GS Utrecht-West 2004 van de CGK nam besluiten die zendingsgemeenten (en daar werkende evangelisten) een bijzondere positie geven. Lees verder >

Binnen de GKv zijn enkele uitspraken gedaan m.b.t. de missionaire gemeentestichting ICF Amersfoort.
Lees meer >