↑ Terug naar Op weg naar erkenning

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Op veel plaatsen hebben samensprekingen al geleid tot wederzijdse erkenning. Die besprekingen zijn vaak vastgelegd in dokumenten en historische overzichten. Deze kunnen als voorbeeld en inspiratie gelden voor andere kerken.
Hieronder verzamelen we zulke dokumenten.

CGK-GKv

Capelle aan de IJssel
In de jaren 2000-2010 leidden gesprekken tot toenadering en erkenning, wat resulteerde in nauwer kerkelijk samenleven. Het overzicht van deze samensprekingen geeft een goed beeld van de onderwerpen die in die periode besproken zijn. Als illustratie is de brief bijgevoegd waarin de GKv’s aan de GKv-classis om instemming met het besluit vragen.
Overzicht samensprekingen Cappelle aan de IJssel >
Verzoek aan de classis GKv >


ZwijndrechtZwijndrecht
Uitgebreid overzicht van het traject waarin CGK en GKv in Zwijndrecht groeiden naar nauwer kerkelijk samenleven, met twee brochures die geschreven werden voor de gemeenteleden.

> Kort overzicht 1992-2010

> Brochure ‘naar nieuwe fase’ (2001)

> Brochure ‘naar nauwer samenleven’ (2007)

 

HasseltHasselt
Dokumenten uit Hasselt tekenen het beeld van het lange proces van samensprekingen zoals dat in de jaren negentig van de vorige eeuw in veel plaatsen werd doorlopen.  Door de voortgang van landelijke besprekingen, zijn zulke lange trajecten plaatselijk niet meer nodig.  Tegelijk laten de dokumenten voorbeelden zien van wat plaatselijke samenwerking kan inhouden.

> Intentieverklaring Hasselt 1992

> Beleidsplan Hasselt 1994

> Beleidsplan fase 2 Hasselt 1999

 

UtrechtUtrecht
Een brief uit 2007 van de CGK-kerkenraad Utrecht-Centrum aan de CGK-classis met het verzoek om te oordelen over het voornemen over te gaan tot nauwer kerkelijk samenleven met de twee GKv’s te  Utrecht, Utrecht-Centrum en Utrecht- Noord/West. De bijlage geven een beeld van de besprekingen. Een aparte toelichting gaat in op onderwerpen waarvoor de classis in eerste reactie extra aandacht vroeg.

De drie kerken gaven gezamenlijk een brochure uit met informatie en de verklaring van wederzijdse erkenning.

> Brief aan de CGK-classis met aanvraag en achterliggende dokumentatie

> Toelichting mbt heilsorde en gemeentebeschouwing

> Brochure ‘Ook in Utrecht vonden wij elkaar’

 

CGK-NGK

NGK-GKv

Vlaardingen
In 2002 startte men gesprekken, die in 2010 uitliepen op een gezamenlijke verklaring. In 2012 werd een gezamenlijke gemeente-vergadering gehouden. In eenspeciale uitgave van het plaatselijke kerkblad van de GKv wordt een overzicht gegeven van de samensprekingen en staan toespraken die op die avond gehouden zijn; ook een kopie van de originele verklaring van wederzijdse erkenning.
In een basisdokument uit 2013 wordt dieper ingegaan op de inhoudelijke punten die besproken zijn en waarover overeenstemming bereikt is; met aandacht voor ondertekening belijdenis, leer van Telder, vrouw en ambt, kinderdoop, avondmaal.
Lees de gemeente-info >
lees het basis-dokument >
Kerkkgebouw GKv Langeslag
Langeslag (Laag Zuthem, Heino)
De wederzijdse erkenning van GKv en NGK is vastgelegd in een gezamenlijke verklaring in 2012. Voorbeeld van een korte, heldere verklaring; geen inhoudelijke behandeling van besproken onderwerpen.
Lees de verklaring >

 

CGK – GKv – NGK

 

HATTEM, wederzijdse erkenning in 2013
Verklaring van wederzijdse erkenning door CGK, NGK en GKV (2x) >
Hattem, Gasthuiskerk (Gkv Hattem-Centrum)Brief van de GKv aan de classis GKv met verzoek om instemming
Advies van DKE (deputaten GKv) over dit verzoek

Deventer, wederzijdse erkenning in 1996.
De verklaring hierover is opgenomen in het stappenplan om te komen tot een    samenwerkingsgemeente van de drie kerken.

Zwolle, wederzijdse erkenning in 2008.
In het zgn. Ichtus-overleg hebben eerst de Zwolse CGK- en GKv-kerken, en vervolgens ook beide NGK-kerken met elkaar gesproken en elkaar over en weer erkend. In dit eind-rapport wordt ingegaan op onderwerpen die spelen in de samensprekingen GKv-NGK (jarn ’60, Schrift en belijdenis, Kerk, Open Brief,  KO/AKS, vrouw in ambt).
Eindrapport Ichtus-overleg >


RotterdamRotterdam
In een uitgebreide brochure ‘Geroepen tot eenheid’ (2000) wordt beschreven hoe de stadskerken in Rotterdam op allerlei manieren met elkaar in gesprek zijn gegaan, en waar dit toe geleid heeft. Hierbij ook vier documenten met overeenstemming over verschillende onderwerpen.

De bereikte overeenstemming is o.a. concreet geworden in de samenwerking tussen de SGA, de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (CGK-NGK) en de GKv Rotterdam-Oost. De ‘Verklaring van voornemen’ die hieraan voorafging, is een voorbeeld van uitspraken en afspraken rond het aangaan van zo’n samenwerking.

> ‘Geroepen tot eenheid’, brochure over kerkelijke eenheid in Rotterdam

> ‘Verklaring van voornemen’  van SG Alexanderpolder (GCK-NGK) en GKv Rotterdam-Oost