Samenwerkende gemeentes

Als twee of meer plaatselijke kerken elkaar volledig aanvaard hebben, kan er verdere samenwerking groeien.
We onderscheiden tussen samenwerkende gemeentes en samenwerkingsgemeentes.

Wat wordt bedoeld met ‘samenwerkende gemeentes’?
De aanduiding ‘samenwerkende gemeentes’ gebruiken we voor gemeentes uit twee (of meer) kerkverbanden die elkaar volledig erkennen als kerk van Christus (met instemming van hun kerkverbanden)
– daarom elkaars attestaties aanvaarden,
– elkaars leden wederzijds toelaten tot de avondmaalsviering,
– elkaars tuchtoefening erkennen;
– in principe openstaan voor kanselruil, gezamenlijke diensten en gezamenlijke viering van het Avondmaal (al wordt misschien nog niet alles in praktijk gebracht);
– ook op andere terreinen streven naar samenwerking
maar wel als zelfstandige kerken blijven functioneren.

Dus wel allerlei dingen samen, maar toch twee zelfstandige kerken.

Lees verder:
– de geldende afspraken voor samenwerkende gemeentes (dezelfde als als vermeld bij de weg naar erkenning) >
– inhoudelijke onderwerpen >
plaatselijke voorbeelddokumenten >

Geldende afspraken

In elk van de drie kerkverbanden zijn afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om samenwerking tussen plaatselijke gemeentes goed vorm te geven. (u vindt hier dezelfde verwijzingen als onder ‘op weg naar erkenning’) BESLUITEN VAN DE CGK (de complete kerkorde staat op de CGK-site.) Kerkorde-bijlage 8, Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd …

Bekijk pagina »

Inhoudelijk (landelijke documenten)

Inhoudelijk (landelijke documenten) Uitnodigen bij gezamenlijke avondmaalsviering Hoe welkom zijn gasten aan het Avondmaal? Binnen NGK, CGK en GKv zijn daar verschillende gewoontes in.  De GKv kenden tot enkele jaren terug de ongeschreven regel dat alleen leden van een andere GKv toegelaten werden, na het tonen van een ‘avondmaalsbriefje’ van hun eigen kerkenraad. In veel …

Bekijk pagina »

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Hier volgen zo mogelijk nog voorbeelden van plaatselijk dokumenten m.b.t. de samenwerking van kerken. Omgaan met vrouwelijke ambtsdragers Bij samenwerking van CGK met NGK- of GKv-kerken die vrouwelijke ouderlingen hebben, kan de vraag spelen of een vrouwelijke ouderling dienst kan doen in een gezamenlijke dienst met de andere kerk die geen vrouwelijke ambtsdragers kent. Hierover …

Bekijk pagina »