↑ Terug naar Samenwerkende gemeentes

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Hier volgen zo mogelijk nog voorbeelden van plaatselijk dokumenten m.b.t. de samenwerking van kerken.

Omgaan met vrouwelijke ambtsdragers
Bij samenwerking van CGK met NGK- of GKv-kerken die vrouwelijke ouderlingen hebben, kan de vraag spelen of een vrouwelijke ouderling dienst kan doen in een gezamenlijke dienst met de andere kerk die geen vrouwelijke ambtsdragers kent.
Hierover zijn plaatselijke afspraken te maken.
Als voorbeeld daarvan: de afspraken in Apeldoorn (CGK-NGK) 
(wie een ander voorbeeld beschikbaar heeft, kan dat melden via contact)

Afspraken Apeldoorn mbt vrouwelijke ambtsdragers >