Samenwerkingsgemeente

We onderscheiden tussen samenwerkende gemeentes en samenwerkingsgemeentes.Harlingen, logo van de samenwerkingsgemeente

Wat wordt bedoeld met een samenwerkingsgemeente?
Een samenwerkingsgemeente is een gemeente
die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden
die plaatselijk functioneren als één gemeente
onder leiding van één kerkenraad.

In een beginfase is vaak nog herkenbaar (en wordt het ook zo beleefd) dat er twee gemeentedelen zijn die samengevoegd zijn. In de loop van de jaren groeit zo’n gemeente tot een eenheid waarbinnen het onderscheid nauwelijks meer gevoeld of zelfs geweten wordt.

Oudere en nieuwe samenwerkingsgemeentes
Sommige samenwerkingsgemeentes NGK-CGK bestaan al lang, o.a. in een aantal jonge plaatsen (Lelystad, Almere). Die gemeentes zijn vaak vanaf het begin al zo gegroeid.
Later zijn vooral samenwerkingsgemeentes gevormd vanuit gemeentes die al langer bestaan. Meestal zijn het combinaties van twee gemeentes (NGK-CGK, GKv-CGK of NGK-GKv), maar er zijn ook combinaties van CGK, NGK en GKv, vaak ‘3-GK’  genoemd. De eerste was die in Deventer. De Kruispunt-gemeente in Amersfoort Vathorst is een CGK-NGK-PKN-gemeente.

3GK - Deventer, samenwerkingsgemeente CGK, GKv en NGKSamenwerkingsovereenkomst
De vorming van een samenwerkingsgemeente wordt formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt, samen met de kerkordes van de kerkverbanden, het statuut van de gemeente (conform Burgerlijk Wetboek 2:2). Het is daarom niet alleen binnen-kerkelijk maar ook naar de overheid toe van belang dat er een goede overeenkomst is.

Model Samenwerkingsovereenkomst
Binnen DOE is in 2010 een model ontwikkeld dat door besluitvorming op synodes en Landelijke Vergadering een formele status kreeg.
Omdat ontwikkelingen niet stil gestaan hebben, is in 2017 een nieuw model ontworpen. Ervaringen en inzichten zijn hierin samengebracht. Inmiddels is dat model door de synodes en LV van GKv, CGK en NGK aanvaard.
De GS 2019 van de CGK bracht wel een aantal wijzigingen aan.
Klik hier voor Model SWO – versie 2 met aanpassing CGK-synode

Bijzondere positie samenwerkingsgemeente
Zorgvuldige formuleringen in een samenwerkingsovereenkomst zijn ook van belang vanwege de bijzondere positie van een samenwerkingsgemeente in de Nederlandse samenleving.
Daarover is binnen de DOE-groep materiaal ontwikkeld. Op de pagina ‘Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht’ is hierover meer te te lezen, o.a. waarom het NIET nodig is om een samenwerkingsovereenkomst te laten vastleggen door een notaris.

Lees verder:
– de geldende kerkrechtelijke afspraken, geordend per kerkverband (CGK, NGK, GKv) > 
– inhoudelijke handreiking bij enkele thema’s >
Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht >
– voorbeelden van plaatselijke documenten >

Geldende afspraken

Geldende afspraken De vorming van een samenwerkingsgemeente is een daad van geloof en overtuiging. Tegelijk vraagt het om zorgvuldigheid en het maken van duidelijke afspraken. Dat kan van belang zijn voor de eigen gemeente, voor de beide kerkverbanden, maar ook vanwege de plek van de kerk in de maatschappij (KvK, ANBI) en eventueel tegenover de burgerlijke …

Bekijk pagina »

Inhoudelijk

U vindt hier informatie over onderwerpen die van belang zijn bij de vorming of het functioneren van een samenwerkingsgemeente: – uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal – afvaardiging naar de classis/regio-vergadering – verkiezing ambtsdragers – rechtspersoonlijkheid, KvK en ANBI Uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal Binnen CKG, GKv en NGK zijn verschillende gewoontes m.b.t. het nodigen/toelaten van gasten aan …

Bekijk pagina »

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Er zijn al heel wat samenwerkingsgemeentes gevormd. Van enkele daarvan vindt u hier de samenwerkingsovereenkomst of andere stukken, als illustratie of voorbeeld. De drie kerkverbanden aanvaarden inmiddels het Model SWO – versie 2 met aanpassing CGK-synode dat door DOE is ontwikkeld. In dit model is de ervaring van oudere samenwerkingsgemeentes verwerkt. Het is tegelijk ook …

Bekijk pagina »

Samenwerkingsgemeente en NL-recht

Wat moet formeel  vastgelegd worden als twee of drie kerken een samenwerkingsgemeente vormen? Is daar een notaris bij nodig? Hoe zit het met het bezit van kerkgebouwen? En wat betekent het voor de KvK-inschrijving en de ANBI-erkenning? In de drie kerken CGK, GKv en NGK is de laatste jaren veel kerkrecht ontwikkeld. Binnenkerkelijk is de …

Bekijk pagina »