Samenwerkingsgemeente

We onderscheiden tussen samenwerkende gemeentes en samenwerkingsgemeentes.Harlingen, logo van de samenwerkingsgemeente

Wat wordt bedoeld met een samenwerkingsgemeente?
Een samenwerkingsgemeente is een gemeente
die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden
die plaatselijk functioneren als één gemeente
onder leiding van één kerkenraad.

In een beginfase is vaak nog herkenbaar (en wordt het ook zo beleefd) dat er twee gemeentedelen zijn die samengevoegd zijn. In de loop van de jaren groeit zo’n gemeente tot een eenheid waarbinnen het onderscheid nauwelijks meer gevoeld of zelfs geweten wordt.

Oudere en nieuwe samenwerkingsgemeentes
Sommige samenwerkingsgemeentes NGK-CGK bestaan al lang, o.a. in een aantal jonge plaatsen (Lelystad, Almere). Die gemeentes zijn vaak vanaf het begin al zo gegroeid.
De laatste jaren werden meer samenwerkingsgemeentes gevormd vanuit gemeentes die al langer bestaan. Meestal zijn het combinaties van twee gemeentes (NGK-CGK, GKv-CGK of NGK-GKv), maar er zijn ook combinaties van drie, zoals de 3-GK in Deventer (CGK, NGK en GKv).  3GK - Deventer, samenwerkingsgemeente CGK, GKv en NGK

Zorgvuldigheid gewenst
De vorming van een samenwerkingsgemeente kan een heel proces zijn, waarbij op allerlei niveau’s veel geregeld en afgestemd moet worden. Het is raadzaam om één en ander goed vast te leggen. Dat is ook van belang vanwege de bijzondere positie van een samenwerkingsgemeente in de Nederlandse samenleving.
Daarvoor is binnen de DOE-groep materiaal ontwikkeld. Ook zijn er besluiten genomen door kerkelijke vergaderingen.
Nieuw (augustus 2017): uitgebreide informatie over Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht. O.a. waarom het NIET nodig is om een samenwerkingsovereenkomst te laten vastleggen door een notaris.

Lees verder:
– de geldende kerkrechtelijke afspraken, geordend per kerkverband (CGK, NGK, GKv) > 
– inhoudelijke handreiking bij enkele thema’s >
Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht >
– voorbeelden van plaatselijke documenten >

Geldende afspraken

Geldende afspraken De vorming van een samenwerkingsgemeente is een daad van geloof en overtuiging. Tegelijk vraagt het om zorgvuldigheid en het maken van duidelijke afspraken. Dat kan van belang zijn voor de eigen gemeente, voor de beide kerkverbanden, maar ook vanwege de plek van de kerk in de maatschappij en eventueel tegenover de burgelijke rechter (zaken …

Bekijk pagina »

Inhoudelijk

U vindt hier informatie over onderwerpen die van belang zijn bij de vorming of het functioneren van een samenwerkingsgemeente: – uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal – afvaardiging naar de classis/regio-vergadering – verkiezing ambtsdragers – rechtspersoonlijkheid, KvK en ANBI Uitnodigings- en toelatingsbeleid Avondmaal Binnen CKG, GKv en NGK zijn verschillende gewoontes m.b.t. het nodigen/toelaten van gasten aan …

Bekijk pagina »

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Er zijn al heel wat samenwerkingsgemeentes gevormd. Van enkele daarvan vindt u hier de samenwerkingsovereenkomst of andere stukken, als illustratie of voorbeeld. Sommige samenwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld als notaris-akte. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat dit in zijn algemeenheid NIET nodig is. Alleen wanneer er onroerend goed overgedragen wordt aan de samenwerkingsgemeente, kan zo’n akte …

Bekijk pagina »

Samenwerkingsgemeente en NL-recht

Wat moet formeel  vastgelegd worden als twee of drie kerken een samenwerkingsgemeente vormen? Is daar een notaris bij nodig? Hoe zit het met het bezit van kerkgebouwen? En wat betekent het voor de KvK-inschrijving en de ANBI-erkenning? In de drie kerken CGK, GKv en NGK is de laatste jaren veel kerkrecht ontwikkeld. Binnenkerkelijk is de …

Bekijk pagina »