↑ Terug naar Samenwerkingsgemeente

Plaatselijke voorbeelddocumenten

Er zijn al heel wat samenwerkingsgemeentes gevormd.
Van enkele daarvan vindt u hier de samenwerkingsovereenkomst of andere stukken,
als illustratie of voorbeeld.
De DOE-groep ontwikkelde een Model Samenwerkingsovereenkomst die kerkenraden kunnen aanpassen naar hun eigen situatie.
Daarbij is de ervaring van oudere samenwerkingsgemeentes verwerkt. Het model is tegelijk ook een correctie op sommige minder gelukkige of onjuiste formuleringen in bestaande overeenkomsten.

Sommige samenwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld als notaris-akte.
We willen er nadrukkelijk op wijzen dat dit in zijn algemeenheid NIET nodig is. Alleen wanneer er onroerend goed overgedragen wordt aan de samenwerkingsgemeente, kan zo’n akte nodig zijn. Dat wordt door deskundigen echter afgeraden. Meer hierover is te lezen in de notitie Samenwerkingsgemeente en Nederlands recht
Nebo-kerk Rotterdam-Zuid, CGK-GKv
ROTTERDAM-ZUID
samenwerkingsgemeente GKv-CGK
gevormd per 1 januari 2013.
samenwerkingsovereenkomst >


DeventerDEVENTER
In Deventer hebben CGK, NGK en GKv in 1996 elkaar erkend en aanvaard.
Sinds 1 januari 2009 vormen zij de eerste samenwerkingsgemeente van CGK, NGK en GKv in Nederland.
Toelichting op het materiaal uit Deventer >
Stappenplan richting samenwerkingsgemeente (2003) met daarin gezamenlijke verklaring 1996 >
Regeling kerkordelijke zaken in de samenwerkingsgemeente >
Advies van de liturgiecommissie m.b.t. ineenschuiven liturgie-vormen

zie ook hun website http://www.3gk-deventer.nl

Zoetermeer LichtzijdeZOETERMEER
Samenwerkingsgemeente CGK-NGK, gevormd in 2006.
Het hiervoor opgestelde federatie-dokument geeft m.n. een aantal duidelijke bepalingen m.b.t. de materiële zaken. Het is opgesteld voordat DOE zijn ‘model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente’ opgesteld had. Terminologie en sommige keuzes zijn anders dan in dat model.
Federatie-dokument >

 

WOERDENWoerden

GKv Bodegraven-Woerden en CGK Woerden zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. De GKv  Bodegraven-Woerden is gesplitst in twee wijkgemeenten met grote zelfstandigheid. De wijkgemeente Woerden is vervolgens met de CGK Woerden samengevoegd tot samenwerkingsgemeente. Dit leidt tot een aantal specifieke bepalingen.

> Overeenkomst CGK-GKv (2008)

> Kaderregeling (2013) waarin afspraken zijn opgenomen over allerlei (liturgische) zaken in de samenwerkingsgemeente

SURHUISTERVEENLogo CGKV Surhuisterveen - Regenboogkerk

De vorming van de Regenboog-gemeente, de samenwerkingsgemeente CGKV Surhuisterveen, is vastgelegd in een notariële akte. Kerkrechtelijke en civiel-rechtelijke aspecten komen hierin samen.

> Samenwerkingsovereenkomst CGKV Surhuisterveen (2011)