↑ Terug naar Samenwerkingsgemeente

Samenwerkingsgemeente en NL-recht

Wat moet formeel  vastgelegd worden als twee of drie kerken een samenwerkingsgemeente vormen?
Is daar een notaris bij nodig?
Hoe zit het met het bezit van kerkgebouwen?
En wat betekent het voor de KvK-inschrijving en de ANBI-erkenning?
In de drie kerken CGK, GKv en NGK is de laatste jaren veel kerkrecht ontwikkeld. Binnenkerkelijk is de situatie wel duidelijk. Het is uitgewerkt in de stukken van DOE en geborgd in besluiten van landelijke vergaderingen.  Maar hoe is de verhouding tot het Nederlandse recht? Wat moet wel, wat hoeft niet?

Binnen DOE is daarover een notitie geschreven, afgestemd met deskundigen uit de drie kerken. Kerkenraad die werken aan de vorming van een samenwerkingsgemeente wordt dringend geadviseerd van deze notitie kennis te nemen.
notitie SWG en NL recht >

Een uitwerking hiervan is ook te vinden in het nieuwe Model Samenwerkingsovereenkomst dat in 2017 ontwikkeld is.