Wie is DOE?

De letters DOE staan voor Deputaten-Overleg Eenheid.

Inderdaad, een overleg-plek van deputaten/synode-commissies die betrokken zijn bij het werken aan kerkelijke eenheid in de drie kerkverband CGK, NGK en GKv. 

Ergens in 2006 ontstond dit initiatief om te kunnen overleggen over zaken die ons gemeenschappelijk aangaan. Vooral de kerkrechtelijke vragen van plaatselijke kerken vroegen om overleg, om tot één antwoord te komen.
Inmiddels is dit initiatief kerkelijk verankerd. De Generale Synodes van GKv en CGK en de Landelijke Vergadering van de NGK hebben ermee ingestemd. DOE is het orgaan voor overleg en advisering als het gaat om kerkelijke eenheid en kerkrecht.
Er is een DOE-groep en het DOE-overleg.De DOE-groep is een vaste groep afgevaardigden van deputaatschappen uit de drie kerkverbanden.
Zij komen regelmatig bij elkaar om zaken te bespreken.
Plaatselijke kerken kunnen om advies vragen via de secretaris.
Het DOE-overleg zijn brede vergaderingen voor afgevaardigden van plaatselijke kerken (samenwerkende en samenwerkingsgemeentes). Via de bijeenkomsten van het DOE-overleg houdt de DOE-groep contact met de plaatselijke kerken en brengt ze met elkaar in contact. Zie verder bij DOE Actueel >

Meer informatie over
– DOE-groep (samenstelling, contactgegevens) >
– DOE-overleg (met verslagen van eerdere bijeenkomsten) >
– Geplande bijeenkomsten van het DOE-overleg >
– de drie kerkverbanden en hun deputaatschappen >

DOE groep

De DOE-groep is een vaste groep afgevaardigden van deputaatschappen en commissies uit CGK, NGK en GKv. Huidige samenstelling (juli 2022): – namens CGK – Deputaatschap Eenheid       ds. J.W. (Jan Willem) Ester       dhr. M. (Martin) den Heijer – namens CGK – deputaatschap Kerkorde en kerkrecht     ds. H. (Hilbrand) van Eeken, voorzitter – …

Bekijk pagina »

DOE-overleg

De DOE-groep organiseert in de regel eens per jaar het zg. DOE-overleg, een brede vergadering van samenwerkende en samenwerkings-gemeentes. Mede omdat vanwege corona de synodes en LV die in 2019 gestart waren pas afgerond werden in 2022, is er een tijd lang geen DOE-overleg geweest. Op 2 juli is een overleg van CGK-samenwerkingsgemeente gehouden. Een verslag hiervan volgt …

Bekijk pagina »